Á Íslandi starfa 33 heilbrigðisstéttir með lögverndað starfssvið. Við val á meðferðaraðila dáleiðslu þarf að athuga hvort viðkomandi uppfylli þær kröfur, um hæfni í starfi, sem embætti Landlæknis gerir til heilbrigðisstarfsfólks. 

Ábyrgir meðferðaraðilar hafa siðareglur sinnar starfsstétta að leiðarljósi, en siðareglur útlista þær kröfur sem gera þarf til góðra starfshátta; heilinda í starfi, siðferðilegrar breytni og faglegrar hæfni. Frumskilyrði ábyrgs meðferðaraðila er að virða í öllu velferð og mannhelgi skjólstæðingsins.

Allir félagsmenn í Dáleiðslufélagi Íslands hafa langa háskólamenntun að baki og hafa hlotið löggildingu innan einhverra þeirra heilbrigðisstétta sem fást við að færa líðan fólks til betri vegar. Félagsmenn í Dáleiðslufélagi Íslands hlíta jafnframt siðareglum Alþjóðasamtaka um dáleiðslu ,The International Society of Hypnosis‘ (ISH).      

Þegar kemur að vali á meðferðaraðila dáleiðslu er því brýnt að grennslast sé fyrir um hvort viðkomandi sé handhafi tilskilinna réttinda í sinni starfsgrein. Ganga þarf úr skugga um að hann hafi lokið formlega viðurkenndu sérfræðinámi frá viðurkenndri menntastofnun á háskólastigi. Hann þarf jafnframt að hafa hlotið viðhlítandi handleiðslu og starfsþjálfun í sinni sérgrein. 

Leita skal svara við eftirfarandi spurningum:

  • Lauk meðferðaraðilinn námi frá viðurkenndum háskóla eða menntastofnun?
  • Er hann handhafi starfsleyfis frá landlæknisembættinu?
  • Hefur hann hlotið góða þjálfun og handleiðslu?
  • Er hann félagi í viðurkenndu fagfélagi heilbrigðisstéttar, til dæmis Sálfræðingafélagi Íslands eða Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga?
  • Hefur hann skuldbundið sig til að starfa samkvæmt siðareglum starfsgreinar sinnar og siðareglum fagfélaga á sviði dáleiðslu?
  • Ef upp koma álitamál vegna starfshátta meðferðaraðilans er þá hægt að leita til siðanefndar hjá fagfélagi viðkomandi? 
  • Hefur meðferðaraðilinn leitast við að viðhalda þekkingu sinni til samræmis við  símenntunarkröfur á hverju tíma?